شناخت خدا بر اساس کتاب مقدس

"آیا شیطان وجود دارد ؟" آیا مسیح تنها راه نجات است ؟

ادامه مطلب
catholic church
چگونه می توان به وجود خدا پی برد ؟

نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که اصطلاح پسر خدا بودن مسیح به هیچ وجه جنبه جسمانی و جنسی ندارد .

ادامه مطلب →

ministry sermon
خدا در سه شخصیت خود را آشکار کرده است !

یکی خدا وجود دارد . وتنها یک خدا ، ولی در سه شخصیت (اقنوم ) خود را آشکار فرموده و هر شخص خود خدا است .

ادامه مطلب →

bulletin programs
خدا محبت است ! ( رساله اول یوحنا 4: 8 )

این بهترین تعریف شناخته شده از خدا در کتاب مقدس است که منحصربه خدایی است که تورات و انجیل معرفی می کنند .

ادامه مطلب →

برنامه های تلویزیونی

زندگی پس از مرگ

bulletin blog

دلایلی برای وجود زندگی پس از مرگ ؟

کتاب مقدس به سادگی با در ابتدا خدا شروع می شود ( پیدایش 1 :1 ) و در هیچ جا وجود خدا مورد بحث قرار نگرفته است. چرا ؟ زیرا زمانی که نویسنده اولین کتاب در کتاب مقدس ، نوشته خود را با در ابتدا خدا شروع کرد به خوانندگان خود نگفت که بیایید فرض کنیم که خدا وجود دارد .

ادامه مطلب →
bulletin blog

عیسی مسیح پسرخدا

یکی از سوء تفاهمایی که برای عده زیادی پیش آمده است این است که اصطلاح پسر خدا که برای عیسای مسیح بکار می رود معنی جسمانی دارد ؛ به این معنی که خدا زن گرفته و عیسای مسیح حاصل ازدواج است؛ این عقیده خرافی را در میان بت پرستان ، در افسانه های هند و یونان باستان می توان پیدا کرد . ولی با مطالعه انجیل به آسانی می توان دریافت که چنین عقیده ای به هیچ وجه با اصول شناخت خدا در مسیحیت مطابقت نمی کند .

ادامه مطلب →

آیه های کتاب مقدس

زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.يوحنا 3: 16

زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود بجهت نجات. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. روميان 10: 9, 10

نزدِ یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوّت بسیار دارد. يعقوب 5: 16

مسیح یا مذهب

catholic church
چرا مسیح برای مذهب خطرناک بود ؟

ما ایمان داریم که خدا انسان را از نظر روحانی بصورت خود آفرید ولی او در گناه سقوط کرد . گناه آدم به نسل او منتقل شد و انسانها در نتیجه گناهکار و محتاج به تولد تازه از روح خدا هستند . این نجات و تولد تازه تنها از طریق قربانی مسیح بر روی صلیب امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب →

ministry sermon
آیا مذاهب از یک چیز سخن میگویند ؟

کتاب مقدس ما در پی بردن به حقیقت وجود خدا ، شناخت ذات مبارک او و درک کارهای عجیبش راهنمایی می کند . کلام خدا بوضوح نشان می دهد که خدا در طبیعت و در وجدان ما خود را بر ما آشکار کرده و همچنین حقیقت دیگری که فقط در کتاب مقدس می توان یافت در رابطه با بالاترین مکاشفه خدا از خود ، در عیسای مسیح می باشد .

ادامه مطلب →

bulletin programs
از کجا بدانیم ایمان ما درست است ؟

عیسی مسیح بعنوان پسر خدا آمد تا خدا را بر ما آشکار کند . خدا همچنین خود را در کلام وجود خدا از نظر کتاب مقدس یک امر بدیهی است . شاید به این دلیل که وجود خدا در اطراف ما آنقدر واضح و مشهود می باشد که هیچکدام از نویسندگان کتاب مقدس چه در تورات و چه در انجیل و رسالات حتی اشاره ای به دلایلی برای اثبات وجود خدا نکرده اند .

ادامه مطلب →