کتاب مقدس

شناخت خدا بر اساس کتاب مقدس

در کتاب مقدس به تاکید آمده که خدا زنده است ( یعنی او یک بت بی جان نیست ) و قادر است که آنچه را که درذات مبارک خود تصمیم گرفته ، انجام دهد ( مزمور 97 : 7 ؛115: 3 ) . اویک نیرو ویا انرژی نیست ، بلکه خدایی است که شخصیت دارد ( یعنی اراده ، احساس و فکردارد). خدا روح است وذات او کاملا ازآنچه آفریده است ، مجزا می باشد.

الف ) کتاب مقدس بی نظیر است :

این بهترین تعریف شناخته شده از خدا در کتاب مقدس است که منحصربه خدایی است که تورات و انجیل معرفی می کنند .

طراحی و انسجام کتاب مقدس بی نظیر است :

کتاب مقدس شامل 66 کتاب می باشد که بیش از 40 نفر با الهام روح خدا آن را نوشته اند . این افراد از قشرهای مختلف اجتماع بوده اند . مانند: پادشاهان : داود و سلیمان ، یوشع ، افسر ارتش ؛ لوقا که یک پزشک بود ؛ ماهیگیران مثل پطرس یعقوب ویوحنا ؛ متی که باجگیر بود و نحمیا ساقی دربار پادشاه ایران ، درمدت بیش از 1600سال در مکانها ( 60 سال بعد از میلاد ) لوقا در موقع سفر ( 60 سال بعد از میلاد ) ، یوشع در زمان جنگ ( سزکا 1390 سال قبل از میلاد ) : موسی در بیابان ؛ ارمیا در سیاه چال ( 600 سال قبل از میلاد ) . کتاب مقدس شامل کتب تاریخی ، قانون ، نبوت ، شعر ، امثال و سرودها می باشد . کتاب مقدس در سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا ؛ به نگارش رسیده و به سه زبان مختلف : عبری آرامیک و یونانی .

صدها عنوان مختلف و بحث انگیز ، در کتاب مقدس مطرح شده و با این وجود از کتاب پیدایش ( اولین کتاب تورات ) تا کتاب مکاشفه ( آخرین کتاب عهدجدید ) ، کتاب مقدس از هماهمنگی و انجام چشمگیری برخوردار است . کتاب مقئس از ابتدا تا به انتها از یک مطلب سخن می گوید و آن نقشه نجات انسان گناهکار از طریق مسیح موعود می باشد .

 1 - پیشگوییها :

برای اینکه بدانیم که کتاب مقدس واقعا الهام خداست ، خود کتاب مقدس ما را یاری کرده است . به انجام رسیدن پیشگویی هایی که هزارها سال قبل از وقوع حادثه ای ، از زبان نبی ثبت شده یک دلیل از میان دلایل بیشماری است که منبع الهی کتاب مقدس را ثابت می کند . به تحقق پیوستن پیشگوییها حتی از معجزات  نیز دارای اعتبار بیشتری هستند . در کتاب مقدس آمده که معجزات زیادی توسط بی ایمانان و جادوگران انجام شده اند ( خروج 7 : 11 ) و حتی شیطان هم می تواند معجزات خوبی انجام دهد ( 2 قرنتیان 11 : 14 ) .

ولی فقط خدا اشت که می تواند به دقت صد در صد پیشگویی کند .

 

این پیشگوییها در رابطه با مسایل مختلف بوده اند :

در رابطه به شخص بخصوصی :

یکصد سال قبل از ویرانی اورشلیم و معبد خداوند ، اشعیای نبی اینطور پیشگویی کرد که اورشلیم و معبد آن تخریب شده و پادشاهی به نام کورش آن را دوباره بنا خواهد کرد ، این پیشگویی 160 سال قبل ازبه دنیا آمدن کورش ثبت شده بود .

 

در رابطه با مکان بخصوصی :

یک نبوت بسیار واضح با جزئیات دقیق در کتاب حزقیال نبی درباره بندر قدرتمند صور و ثبت شده است. بندر صور آنزمان را می توان با نیویورک امروز ی مقایسه کرد . در کتاب حزقیال اینطور نبوت شده است :

1 - نبوکد نصر شهر را ویران خواهد کرد .

2 - بیش از یک ملت به ضد آن قیام خواهند کرد .

3 - شهر مانند سطح یک سنگ صاف خواهد شد .

4 - از آن منطقه برای پهن کردن تورهای ماهیگیری استفاده خواهد شد ( منظور اینکه متروکه خواهد شد ) .

5 - سنگها شهر به دریا انداختهه خواهند شد .

6 - شهر هیچوقت بازسازی نخواهد شد .

7 - پادشاهان اطراف آن از تختها سلطنت خود بدون مقاومت به زیر افکنده خواهند شد .

 

وقوع این نبوت :

در سال 586 قبل از میلاد نبوکد نصر قسمت اصلی شهر را ویران کرد . در سال 332 قبل از میلاد ، اسکندر مقدونی شهر را تحت محاصره در آورد و برای دست یابی به شهر سنگها شهر را به داخل آب انداخته و پلی به سوی شهر صور ساخت . به خاطر موقعیت استراتژیکی شهر صور ، بسیاری از پادشاهان کشورهای همسایه خود را بدون مبارزه به اسکندر تسلیم کردند . امروزه شهر صور مانند سطح یک سنگ صاف شده است و ماهیگیران تورهای خود را بر روی زمین آن پهن کرده خشک می کنند .

 

در رابطه با واقعه بخصوصی :

موسی ( تثنیه 28 - 49 - 50 ) و ارمیا ( 25 : 9 - 11 ) هر دو درباره تبعید شدن قوم یهود به شهر بابل نبوت کردند . نه تنها این نبوت شامل جزئیات بسیار دقیقی بودند بلکه زمینه را برای معرفی مسیح موعود فراهم کردند .

 

در رابطه با مسیح موعود :

362 پیشگویی درباره مسیح موعود در قسمت عهد عتیق ( تورات و کتب انبیا ) در کتاب مقدس آمده است .

 

2 - تاریخ :

بر خلاف افسانه های نقل شده از خدایان خیالی و ادیانی که هیچ پایه و اساسی ندارند ، انجیل مسیح را به عنوان انسانی که دارای گوشت و خون بوده و به مناطق جغرافیای مختلف سفر کرده و با اشخاصی که تاریخ بیانگر وجود آنهاست مصاحبت داشته ، معرفی می کند . جزئیات تاریخی و جغرافیایی که در انجیل بیان شده خود نشانگر این است که نویسندگان انجیل داستانهای ساختگی نقل نکرده اند .

 

3 - بیوگرافی :

کتاب مقدس بسیار صادقانه با گناهان افرادی که در کتاب مقدس نام برده شده اند برخورد می کند . اگر زندگی نامه افرادی را که امروز نوشته می شود بخوانید می بینید که چطورسعی می کنند تا ضعفهای آنها را بپوشانند و یا قسمت تاریک زندگی آنها را نادیده بگیرند . ولی کتاب مقدس این کار را نمی کند . حقیقت را به سادگی آنطوری که هست بیان می کند .

 

تاثیر کتاب مقدس روی زندگی انسانها بی نظیر است :

تاثیر کتاب مقدس بر روی مردم و بر روی کتابها و نوشته های دیگرزمان خود و حتی زمان حاضر بی نظیر بوده است .

امروز تقریبا همه تاریخ نویسان مشهورجهان کتاب مقدس را بعنوان یک منبع موثق تاریخی می شناسند . به عنوان مثال ، تاچندی قبل گمان می رفت که حتییان ( یکی از اقوامی که در کتاب مقدس در زمان ابراهیم از آنها یاد شده ) . وجود خارجی نداشته اند . ولی امروزه تمام موزهای مملو از آثار باستانی متعلق به حتی ها می باشند. و یا گمان می رفت که شهرهایی چون سدوم و غموره افسانه ای بیش نیستند تا وقتی که شواهد باستانشناسی تایید کردند که آن شهرها وجود داشته اند .

 

باستان شناسی عهد جدید ( انجیل ) را تایید می کند :

بیش از هزاران نمونه باستان شناسی وجود دارد که وقایع عهد جدید به چند مثال جالب توجه فرمایید :

1 - طویله ای که در بیت و لحم بود را در کتاب مقدس تایید می کنند .

2 - کنیسه ( محل اجتماع یهودیان  در کفرناحوم

3 - خانه پطرس در کفرناحوم

4 - چاه یعقوب در شهر سوخار

5 - حوض سیلوحا

6 - قبر ایلعازار .

تا اوایل قرن حاضر ، قدیمترین نسخ کتاب مقدس متعلق به حدود هزار سال بعد از میلاد بودند . اشخاص که به صحت کتاب مقدس مشکوک بودند ، معتقد بودند که احتمال تحریف کتاب مقدس وجود دارد . بعضی دیگر می گفتند که پیشگوییهای کتاب مقدس مخصوصا آنهایی که درباره عیسی مسیح نوشته شده ، قرتها بعد از میلاد مسیح به ثبت رسیده اند و طور ی نوشته شده اند که کاملا به اتفاقات تاریخی تطابق داشته باشند . اما کشفیات جدید باستان شناسی ناگهان تمامی این ادعا ها را رد کرد . هزاران نسخه کتاب مقدس که حتی قدیمی تر از نسخه های موجود بودند کشف شده که حقانیت کتاب مقدس را تایید می کنند.

طومارهای دریای مرده :

یکی از مهمترین کشفیات باستان شناسی در تاریخ ، کشف طومارهای دریای مرده در سال 1947 - 19 48 میلادی بود . این کشفیات به توسط یک چوپان مسلمان که به طور اتفاقی در حال جستجوی غاری در محلی به نام کومران در نزدیکی دریای مرد بود. انجام گرفت .

طومارها به توسط گروهی از مردم به نام آسینها ؛ که یکی از قبایل یهود بودند ، کمی قبل از سقوط اورشلیم در سال 70 بعد از میلاد مخفی شده بودند . این کشفیات شامل هزاران قطعه و تعدادی طومار کامل بوده که این نسخه ها تمام کتاب مقدس را به غیر از کتاب استر در بر می گیرد .

 

ترجمه های باستانی :

ترجمه یونانی عهد عتیق ( سپتوجنت ) :

این ترجمه ، ترجمه اصلی عهد عتیق بوده که نوشتن آن از 285 قبل از میلاد تا 270 قبل از میلاد به طول انجامیده است .

نسخه واتیکان ( اوایل قرن سوم ) :

قدیمیترین نسخه تکمیل شده کتاب مقدس به زبان یونانی .

نسخه سیناتیکوس ( اوایل قرن سوم ) :

قدیمترین نسخه کامل عهد جدید . به زبان یونانی در سال 1859 کشف شد .

والگیت ( 400 سال بعد از میلاد ) : ترجمه استاندارد کتاب مقد س به لاتین توسط جرام

 

 

ج ) نسخه های قدیمی کتاب مقدس حقانیت آن را ثابت می کنند :

تا اوایل قرن حاضر ، قدیمترین نسخ کتاب مقدس متعلق  به حدود هزار سال بعد از میلاد بودند . اشخاصی که به صحت کتاب مقدس مشکوک بودند . معتقد بودند که احتمال تحریف کتاب مقدس وجود دارد . بعضی دیگر می گفتند که پیشگوییهای کتاب مقدس مخصوصا آنهایی که درباره عیسی مسیح نوشته شده ، قرنها بعد از میلاد مسیح به ثبت رسیده اند و طوری نوشته شده اند که کاملا با اتفاقات تاریخی تطابق داشته باشند . اما کشفیات جدید باستان شناسی ناگهان تمامی این ادعاها را رد کرد . هزاران نسخه کتاب مقدس که حتی قدیمی تر از نسخه های موجود بودند کشف شد که حقانیت کتاب مقدس را تایید می کنند .

 

وب سایت های دیگر

کلیسا تی وی

www.kelisatv.com

Monday 07:00 AM

Details →

بهشت

www.behesht.com

کلیسای خانگی

Details →

مسیح یا مذهب

catholic church
چرا مسیح برای مذهب خطرناک بود ؟

ما ایمان داریم که خدا انسان را از نظر روحانی بصورت خود آفرید ولی او در گناه سقوط کرد . گناه آدم به نسل او منتقل شد و انسانها در نتیجه گناهکار و محتاج به تولد تازه از روح خدا هستند . این نجات و تولد تازه تنها از طریق قربانی مسیح بر روی صلیب امکان پذیر می باشد .

ادامه مطلب →

ministry sermon
آیا مذاهب از یک چیز سخن میگویند ؟

کتاب مقدس ما در پی بردن به حقیقت وجود خدا ، شناخت ذات مبارک او و درک کارهای عجیبش راهنمایی می کند . کلام خدا بوضوح نشان می دهد که خدا در طبیعت و در وجدان ما خود را بر ما آشکار کرده و همچنین حقیقت دیگری که فقط در کتاب مقدس می توان یافت در رابطه با بالاترین مکاشفه خدا از خود ، در عیسای مسیح می باشد .

ادامه مطلب →

bulletin programs
از کجا بدانیم ایمان ما درست است ؟

عیسی مسیح بعنوان پسر خدا آمد تا خدا را بر ما آشکار کند . خدا همچنین خود را در کلام وجود خدا از نظر کتاب مقدس یک امر بدیهی است . شاید به این دلیل که وجود خدا در اطراف ما آنقدر واضح و مشهود می باشد که هیچکدام از نویسندگان کتاب مقدس چه در تورات و چه در انجیل و رسالات حتی اشاره ای به دلایلی برای اثبات وجود خدا نکرده اند .

ادامه مطلب →